Hugo van der Velden

Titels Prof. dr.
Initials H.
Main position Rijksmuseum leerstoel Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen
Employed by Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Turfdraagsterpad 15
1012 XT Amsterdam
h.t.vandervelden@uva.nl