Monique Kruithof-van Baalen

Initials M.
Main position Directiesecretaris IISG-KNAW
Executive Secretary of International Institute of Social History (IISH)
Employed by Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Postbus 2169
1000 CD AMSTERDAM
tel.  020-6685866