G. de Backer

Titels Prof. dr.
Initials G.
Employed by Universiteit Gent, Faculteit Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UZ- 2 Blok A
De Pintelaan 185
B-9000 Gent
Belgium