Elfde symposium van de Waddenacademie

Praktijk, kennis en beleid voor de zoute kustwateren

Datum:
17 december 2013 van 10:00 tot 16:45 uur
Locatie:
Restaurant Het Booze Wijf, Lauwersoog
Contact:
Telefoon:
058 233 9031
Voeg toe:

Thema van het symposium is de vraag hoe te komen tot een optimaal beheer van de zoute kustwateren.

Hiervoor is een goede en intensieve samenwerking tussen praktijk, kennis en beleid noodzakelijk.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en het aanmeldformulier leest u op de website van de Waddenacademie.

Organisatie

De Waddenacademie in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit)