Installatie Akademiehoogleraren 2010

Op dinsdag 14 december heeft de KNAW de Akademiehoogleraren 2010 geïnstalleerd. Ter gelegenheid hiervan zijn portretten gemaakt van de vier nieuwe Akademiehoogleraren Liesbeth de Vries, Eric Bergshoeff, Michiel van der Klis en Joep Leerssen.

Liesbeth de Vries      

Liesbeth de Vries (medische oncologie, Rijksuniversiteit Groningen) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege het baanbrekende onderzoek dat zij verricht binnen een zeer breed spectrum van de medische oncologie. Zij is een vooraanstaand internationaal onderzoeker en ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken in zowel wetenschappelijk onderzoek als patiëntenzorg. 

  Video

Eric Bergshoeff

Eric Bergshoeff (theoretische natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen) heeft belangrijke bijdragen geleverd aan wetenschappelijke doorbraken op het gebied van de snaartheorie en membranen. Hij is een internationaal erkend wetenschapper, wiens ideeën het vakgebied sterk hebben ontwikkeld en beïnvloed. Gedurende zijn carrière is Bergshoeff telkens vernieuwend geweest en zijn ontdekking van de brane theory is van blijvende invloed op de theoretische en mathematische natuurkunde.

 Video

Michiel van der Klis

Michiel van der Klis (sterrenkunde, Universiteit van Amsterdam) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn revolutionaire onderzoek naar de röntgenstralen van dubbelsterren. Hij is een absolute wereldleider op het gebied van röntgenstralen van compacte objecten en heeft een intrigerend verband gelegd tussen zwarte gaten en neutronensterren, de twee meest extreme objecten in het heelal. Ook ontdekte hij met zijn groep de eerste röntgenster die vierhonderd maal per seconde om zijn as draait.

 Video

Joep Leerssen

Joep Leerssen (moderne Europese letterkunde, Universiteit van Amsterdam) heeft een unieke bijdrage geleverd aan het onderzoeksveld Europese studies. Hij bestudeert ideeën rondom nationale identiteit en schenkt hierbij in het bijzonder aandacht aan literair bronmateriaal. Leerssen is een inspirerend leider en speelt een centrale rol binnen een zeer productief onderzoeksveld. Met de publicatie van zijn boek National thought in Europe heeft hij zijn internationale reputatie gevestigd.

 Video

De vier hoogleraren ontvangen elk een bedrag van één miljoen euro zodat zij zich volledig kunnen wijden aan innovatief onderzoek en de begeleiding van jonge onderzoekers. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze periode zijn Akademiehoogleraren door hun universiteit vrijgesteld van bestuurlijke verplichtingen.