Aristoteles Prijs en Bowlby-Ainsworth Award voor Rien van IJzendoorn

18 april 2011

In één week werd KNAW-lid, Rien van IJzendoorn, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Leiden, tweemaal onderscheiden. Hij ontving de Aristoteles Prijs 2011 en de Bowlby-Ainsworth Award 2011.

Aristoteles Prijs

De European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) heeft Rien van IJzendoorn de Aristoteles Prijs 2011 toegekend. De jury roemt de pedagoog Van IJzendoorn als een 'world class' onderzoeker met grote invloed op de internationale psychologie. Zijn werk beslaat zowel normatieve ontwikkeling als klinische groepen, en reikt van observatie over verschillende generaties tot moleculaire epigenetische processen. Daarbij is niet alleen de invloed van zijn veel geciteerde publicaties uitzonderlijk groot, maar ook zijn betekenis voor en bijdrage aan de vorming van een nieuwe generatie wetenschappers.

De Aristoteles Prijs wordt uitgereikt op 4 juli tijdens de opening van het European Congress of Psychology in Istanbul.

Bowlby-Ainsworth Award

De Bowlby-Ainsworth Award werd aan Van IJzendoorn toegekend door het Center for Mental Health Promotion en The New York Attachment Consortium. De prijs wordt gegeven aan wetenschappers op het terrein van gehechtheid die zich hebben onderscheiden door buitengewone wetenschappelijke prestaties in combinatie met grote verdiensten voor het veld door samenwerking, begeleiding en opleiding van collega’s.

Veel van zijn voormalige promovendi geven nu op hun beurt leiding aan onderzoeksgroepen. Van IJzendoorns fundamentele publicaties over de intergenerationele overdracht van gehechtheid en zijn creatieve gebruik van meta-analyse voor theorietoetsing en theorieontwikkeling zijn van essentieel belang voor de gehechtheidstheorie.