Europese academies adviseren over infectieziekten

11 april 2011

EASAC, een samenwerkingsverband van de nationale academies van wetenschappen van de EU-lidstaten, heeft op 7 april het rapport 'European Public Health and Innovation Policy for Infectious disease: The View from EASAC' uitgebracht.

Veel mensen beschouwen infectieziekten als een probleem dat is overwonnen. Toch zijn maar liefst 10 procent van alle ziekten in Europa infectieziekten. Daarnaast is er een aantal factoren, zoals klimaatverandering en de toenemende mobiliteit, die het risico op infectieziekten vergroten. Ook de toename van de antimicrobiële resistentie in Europa en de rest van de wereld is zorgwekkend.
 
EASAC heeft zich de afgelopen zes jaar beziggehouden met infectieziekten in Europa. Dit rapport is gebaseerd op al dat onderzoek en bevat tevens nieuwe analyses, zodat ook de nieuwste ontwikkelingen in aanmerking zijn genomen en onze aanbevelingen actueel zijn. De conclusie van EASAC is dat er nog steeds aspecten zijn die bij beleidsmakers onder de aandacht moeten worden gebracht om prioriteiten te kunnen stellen voor het volksgezondheids- en innovatiebeleid.

EASAC heeft tot doel om vanuit de academies van wetenschappen advies te verstrekken aan Europese beleidsmakers. De KNAW is actief lid van EASAC.