Intentieverklaring 'samenhuizing' IIAV en IISG-KNAW ondertekend

21 december 2010

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV) verhuist binnen een aantal jaar naar het pand van het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis (IISG-KNAW) aan de Cruquiusweg in Amsterdam.

Daartoe hebben IIAV, IISG en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW, de eigenaar van het pand) een intentieverklaring ondertekend. De voorgenomen 'samenhuizing' leidt tot samenwerking op terreinen als collectiebeheer en ICT en zal daarmee ook voordelen hebben voor de klanten van IIAV en IISG. Voor de gezamenlijke huisvesting is een uitbreiding van het gebouw van het IISG noodzakelijk. De KNAW ontwikkelt momenteel plannen voor een verbouwing.

Betere dienstverlening

Met deze constructie gaan IIAV en IISG een zogenoemde LTA-relatie (Living Together Apart) aan, meldde Saskia Wieringa, directeur van het IIAV tijdens de feestelijke bijeenkomst in de studiezaal van het IIAV. Het IIAV en IISG blijven als zelfstandige eenheden bestaan. Wel komt er samenwerking op het gebied van de opslag en het beheer van de collecties, ICT en dienstverlening aan bezoekers. De twee collecties, die de geschiedenis van de vrouwenbeweging (IIAV) en de geschiedenis van sociale bewegingen (IISG) herbergen, sluiten heel goed op elkaar aan.

Bibliotheek en archief

Het IISG is een van de grootste documentatie en onderzoekscentra ter wereld op het terrein van sociale geschiedenis. De omvangrijke collectie bibliotheekarchief en bibliotheekmateriaal beslaat ruim vijftig kilometer plank. Voor het kleinere IIAV is de nauwe samenwerking belangrijk om in deze tijd van snelle ontwikkelingen in de bibliotheek- en archiefwereld de krachten te kunnen bundelen. Zo zal het IIAV in de toekomst beter in staat zijn mee te blijven gaan met de steeds complexere ontwikkelingen op het gebied van ICT en de opslag van digitaal materiaal. De schaalvergroting zal het ontwikkelen van informatieproducten voor klanten ook gemakkelijker en efficiënter maken.

Wetenschappelijke samenwerking

Het IIAV heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot internationaal wetenschappelijk platform voor gendervraagstukken en haar unieke erfgoedcollectie optimaal beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Ook hiervoor is een samenwerkingsverband met het meer academisch georiënteerde IISG en de KNAW zeer wenselijk.

Gezamenlijke geschiedenis

De toekomstige 'samenhuizing' is des te logischer, aangezien IIAV en IISG een gezamenlijke oorsprong hebben. Beiden werden in 1935 opgericht door het echtpaar Posthumus. Willemijn Posthumus-van der Goot startte in dat jaar samen met Rosa Manus en Johanna Naber het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), en haar echtgenoot Nicolaas W. Posthumus richtte het IISG op. Tot 1981 huisden 'broer en zus' nagenoeg altijd samen in één pand, tot het IIAV met haar snel groeiende collectie letterlijk door de vloer zakte en een ander onderkomen moest zoeken. In 2005 vierden IIAV en IISG reeds gezamenlijk hun zeventigjarig bestaan, en eind 2006 verscheen een eerste inhoudelijk product van de hernieuwde samenwerking: de bundel Alles kon anders. Protestrepertoires in Nederland, 1965-2005.

Meer informatie over de betrokken instellingen: