Internationale conferentie over klimaatverandering en voedselzekerheid in Afrika

20 september 2010

De verwachting is dat klimaatverandering grote invloed zal hebben op voedselzekerheid. Voorlopige voorspellingen laten zien dat vooral het Afrikaanse klimaat extremer zal worden, terwijl voedselzekerheid al problematisch is in grote delen van Afrika.

Om wetenschappelijke strategieën en beleidsopties voor de toekomst te verkennen, organiseert het Netwerk van Afrikaanse Wetenschappelijke Academies (NASAC) een internationale conferentie getiteld Impact of and Adaptation to Climate Change in Relation to Food Security in Africa . De beste wetenschappers op het gebied van klimaatverandering zullen van 23 tot en met 25 februari 2011 in Nairobi, Kenia ideeën en ervaringen uitwisselen over dit onderwerp. De KNAW heeft met NASAC een driejarig samenwerkingsprogramma ontwikkeld voor capaciteitsopbouw binnen Afrika. Deze conferentie is een van de gezamenlijke actiepunten binnen dit werkprogramma.

NASAC nodigt excellente Afrikaanse en Nederlandse wetenschappers op het gebied van klimaatverandering en voedselzekerheid van harte uit om een abstract in te dienen voor deze conferentie. Naast senior wetenschappers zijn ook postdocs uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie. Deadline voor het indienen van abstracts is 31 oktober 2010. Een organisatiecomité is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten.

Alle geselecteerde deelnemers krijgen de reis- en verblijfkosten vergoed. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de oproep, de conferentie en de richtlijnen is te vinden op www.nasaconline.org of neem contact op via e-mail: climatechangeconf@aasciences.org.

Download de Call for Proposals en de guidelines (pdf).