Internationale evaluatiecommissie prijst Hubrecht Instituut

4 juni 2009

In oktober 2008 bezocht een internationale evaluatiecommissie het Hubrecht Instituut. De commissie heeft het instituut beoordeeld als 'excellent'. Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en doet onderzoek op het gebied van de ontwikkelingsbiologie, met speciale aandacht voor stamcellen.

Onlangs heeft het bestuur van de KNAW zijn standpunt over het evaluatierapport bepaald. Het bestuur is zeer ingenomen met de beoordeling van het instituut en onderstreept de cruciale bijdrage van directeur Hans Clevers van het Hubrecht Instituut aan de uitstekende resultaten.

Het Hubrecht Instituut scoort op alle punten van het Standaard Evaluatie Protocol 'excellent'. De commissie noemt het Hubrecht Instituut een 'excellent instituut dat zijn medewerkers een extreem stimulerende werkomgeving biedt.' De wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften worden eveneens als excellent beoordeeld. Directeur Hans Clevers heeft volgens de evaluatiecommissie de capaciteiten om het instituut verder uit te bouwen tot een internationaal beeldbepalend instituut op het terrein van biomedisch onderzoek.
De evaluatiecommissie geeft het instituut ook een aantal aanbevelingen. Zo moet bij het werven van nieuwe medewerkers de focus liggen op het aannemen van vrouwelijke toponderzoekers. Het bestuur van de KNAW deelt deze constatering van de commissie en is momenteel bezig met het zoeken naar mogelijkheden om vrouwelijke onderzoekers van de KNAW-instituten door te laten stromen naar topposities. Om het instituut verder uit te kunnen bouwen tot een instituut van wereldformaat en de vitaliteit van de organisatie te waarborgen, is het volgens de commissie ook van belang om de allerbeste internationale kandidaten aan te (blijven) trekken voor nieuwe posities.

De evaluatiecommissie bestond uit:
Prof. dr. Carl Figdor, Universitair Medisch Centrum St Radboud (voorzitter)
Prof. dr. Roel Nusse, Stanford University Medical Center
Prof. dr. Tom Look, Harvard University
Dr. Peter Goodfellow, Canterbury
Prof. dr. Austin Smith, University of Cambridge
Secretaris: Prof. dr. Joost Verhaagen, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen NIN-KNAW

Meer informatie over de evaluatie op de webpagina van het Hubrecht Instituut

Over het Hubrecht Instituut

Het Hubrecht Instituut doet onderzoek op het gebied van de ontwikkelingsbiologie, met speciale aandacht voor stamcellen. In samenhang met dit fundamentele onderzoek wordt ook strategisch biomedisch en genoomonderzoek verricht. Het onderzoeksprogramma is (ook internationaal) uniek, omdat het zich richt op de gehele ontwikkelingsbiologie, van bevruchting tot het volwassen organisme. Het Hubrecht Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Sinds begin 2008 werken het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht samen. Meer informatie is te vinden op de website.

Over de KNAW

Als forum, geweten en stem van de wetenschap bevordert de KNAW de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en zet zich in voor een optimale bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. Als koepelorganisatie beheert de KNAW excellente onderzoeksinstituten met hun collecties en bevordert interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling. Meer informatie op http://www.knaw.nl.

Over UMC Utrecht

Het UMC Utrecht bestaat uit het Academisch Ziekenhuis Utrecht, de Faculteit Geneeskunde en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek zijn de drie kerngebieden waarop het medisch centrum werkzaam is. 

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie:
KNAW, Afdeling Communicatie
Telefoon 020 551 0759
E-mail

UMC Utrecht, In- en Externe Communicatie
Ilse van Wijk, Jeroen Klompenhouwer en Linda Minnen
Telefoon 088 755 6371 of 755 8580; buiten kantooruren 088 755 5555