KNAW-instituten vragen medewerking van belangstellenden voor studie naar NSB

6 december 2012

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en het Meertens Instituut van de KNAW roepen vrijwilligers op mee te helpen met het in kaart brengen van historische NSB-karikaturen.