De KNAW tussen wetenschap en politiek

De positie van de scheikunde in de Akademie in naoorlogs Nederland

Helvoort, Ton van

2005 | 244 pagina's | ISBN 90-6984-454-0 | gratis

De scheikunde is een discipline waarin Nederlandse wetenschappers in de twintigste eeuw een zeer zichtbare rol hebben gespeeld. Scheikunde en chemische technologie kennen lange tijd een stevig verankerde plaats binnen de universiteiten. De scheikunde, en meer in het bijzonder de Akademie Commissie voor de Chemie, is daarom een mooi voorbeeld om de naoorlogse veranderingen in het wetenschapsbeleid te laten zien. De zaak is toegespitst op de veranderende verhoudingen tussen wetenschap, politiek en industrie en de positie die de KNAW daarin koos of kreeg opgedrongen. Deel 7 in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.