Genen in kaart

Mensen in of uit problemen

Galjaard, H. (red.), Ommen, G.J.B. van, Plasterk, R., Hoeijmakers, J.H.J., Brunner, H.G., Tibben, A., Wert, G. de

1998 | 64 pagina's | ISBN 90-6984-227-0 | gratis

In de loop der tijd is het inzicht in levende organismen en daarmee de diagnostiek van ziekten sterk vergroot. Na de grote doorbraken zoals de microscoop en de elektronenmicroscoop, staat de medische wetenschap op de drempel van een nieuwe doorbraak, nu in een internationaal project de menselijke erfelijke eigenschappen in kaart worden gebracht. Dit Humaan Genoom Project, zal het inzicht in de menselijke erfelijkheid en de oorzaken voor verschillende ziektes sterk vergroten. In deze bundel gaan verschillende auteurs in op de inhoudelijke ontwikkelingen in het wetenschappelijk en klinisch-genetisch onderzoek. Aan de orde komen: (i) de beginselen van het Humaan Genoom Project, (ii) het vergelijkend onderzoek naar het genetische materiaal van bakkersgist (C. elegans), (iii) de nieuwe inzichten in de herstelmechanismen van cellen om DNA-schade te beperken of teniet te doen, (iv) de mogelijkheden om risicovoorspellingen te doen door DNA-onderzoek, (v) de psychologische effecten van dergelijke voorspellingen en (vi) de ethische aspecten van predictief genetisch onderzoek bij kinderen.