Sortes

Het gebruik van heilige boeken als lotsorakels in de oudheid

Horst, P.W. van der

1999 | 39 pagina's | ISBN 90-6984-232-7 | Euro 11,00

In deze studie wordt onderzocht wat de achtergrond is van het antieke en middeleeuwse verschijnsel om heilige boeken te gebruiken als lotsorakels. De Grieken gebruikten Homerus als orakelboek, de Romeinen Vergilius, joden en christenen de Bijbel. De gedachte dat bepaalde boeken op goddelijke inspiratie berusten en alle beschikbare kennis bevatten, speelt daarbij een cruciale rol. Hoewel er studies over deelaspecten van dit verschijnsel waren, ontbrak een studie waarin ook de vergelijking van de diverse cultuurkringen en de vraag van de eventuele onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding aan de orde wordt gesteld.