RAL - Raad voor Aard- en Levenswetenschappen

De Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL) bevordert de beoefening van wetenschappelijk onderzoek in aard- en klimaatwetenschappen, de biowetenschappen en de landbouwwetenschappen.

Hij doet dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aspecten van de wetenschapsbeoefening binnen het werkterrein.

Daarnaast besteedt de RAL aandacht aan het bevorderen van het gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten door 'beleid en politiek' bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op dit onderzoeksterrein. Waar mogelijk werkt de raad mee aan verspreiding van resultaten van onderzoek onder een breed publiek.

Aan de RAL is tevens de Nederlandse SCOR Committee verbonden. Die vertegenwoordigt in Nederland het Scientific Committee on Oceanic Research en zijn onderzoekers. Het comité stimuleert de voortgang van oceaanonderzoek en internationale samenwerking.

Bestuur en leden

De raad telt maximaal 24 leden die op persoonlijke titel benoemd worden.

Bestuur en leden