Adviesraden en -commissies

Adviesraden en -commissies leveren een belangrijke bijdrage aan de wettelijke adviestaak van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Vier adviesraden ondersteunen op brede disciplinaire gebieden de KNAW bij haar advisering. De adviesraden leveren een substantiële bijdrage aan de opstelling en uitvoering van de integrale adviesagenda van de KNAW. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur verschillende commissies ingesteld voor specifieke aandachtsgebieden, zoals onderwijs en wetenschappelijke ethiek en integriteit.

In de adviesraden en -commissies van de Akademie zitten wetenschappers van universiteiten, onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en uit het bedrijfsleven. Het zijn leden en niet-leden van de KNAW. Op die manier is een grote en diverse groep deskundigen betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de KNAW.