M. (Mieke) Zaanen (algemeen directeur)

Functiegebonden nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van Spinoza Centre for Neuroimaging Amsterdam
 • Lid Amsterdam Network Council (Amsterdam Economic Board)
 • Lid Raad van Toezicht Science Center NEMO / Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie
 • Lid College van Advies Stichting Christiaan Huygensprijs
 • Lid ledenraad SURF
   

Niet-functiegebonden nevenfuncties

 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting WG Kunst
 • Lid bestedingscommissie Henk van Osfonds
 • Lid bestedingscommissie Paul van der Heijdenfonds
 • Secretaris van het bestuur van de Stichting Amsterdamse Academische Club
 • Lid curatorium leerstoel molecuul spectroscopie
 • Lid panel Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
 • Lid Adviesraad van InScience – Dutch International Science Film festival