Praten over je loopbaan

In je dagelijkse werk zijn er vaak verschillende gesprekspartners met wie je je loopbaan bespreekt. Naast het jaarlijkse functioneringsgesprek met je leidinggevende, zijn er ook andere mogelijkheden voor gesprekken om je loopbaan vorm te geven.

Voer gesprekken over je loopbaanontwikkeling

Binnen de KNAW worden tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek naast afspraken over resultaten en leren in je huidige werk, voortaan duidelijke afspraken gemaakt over wat er nodig is voor je loopbaanontwikkeling op de lange termijn. Het gaat dan over vragen als: welke nieuwe werkwijzen, middelen of verantwoordelijkheden heb je nodig om kwaliteit te leveren, uitgedaagd te blijven, te leren en de eigen loopbaan vorm te geven? Leidinggevenden en medewerkers worden getraind in de gespreksvaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Andere gesprekspartners om je loopbaan vorm te geven

Je kunt ook met iemand anders dan je eigen leidinggevende over je loopbaanontwikkeling praten: een ándere leidinggevende, een P&O-adviseur, de adviseur duurzame loopbaanontwikkeling of de coördinator Loopbaancentrum. Via Loopbaancentrum KNAW is het bovendien mogelijk om, in afstemming met je leidinggevende, een training of coachingstraject aan te vragen waarin wordt nagedacht over jouw loopbaan op de lange termijn.
Het kader voor de investeringen in ontwikkeling wordt gevormd door de CAO Nederlandse Universiteiten en enkele KNAW-specifieke regelingen.