Scholings- en trainingsaanbod

Talentontwikkeling, scholing en de juiste begeleiding om algemene vaardigheden te ontwikkelen vindt de KNAW belangrijk. Via Loopbaancentrum KNAW biedt de KNAW verschillende mogelijkheden voor ondersteuning op dit vlak aan. Een deel van dit aanbod is specifiek op promovendi en postdocs gericht.

Je kiest altijd met je leidinggevende samen wat een goede interventie voor jou is voordat je je aanmeldt.

Loopbaanadvies of loopbaangesprek

Een loopbaanadvies helpt je een scherper beeld te krijgen van je mogelijkheden of om een volgende stap in je loopbaan te zetten. Maar je kunt een loopbaanadvies ook gebruiken als basis van een individueel begeleidingstraject, bijvoorbeeld als voorbereiding op je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Hierbij zijn de volgende trainingen mogelijk:

  • Eenvoudig loopbaanadvies
  • Loopbaanoriëntatietraject op maat

Coaching

Soms vraagt je werk om nieuwe competenties; je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe taak of je merkt dat je gedrag niet de gewenste resultaten oplevert. Een coach vergroot - als onafhankelijk sparringpartner - je inzicht, vaardigheden en oplossingsmogelijkheden. Coaching is een individueel leerproces, gericht op het realiseren van bepaalde doelen. Je krijgt daardoor meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten daarvan. Ook ben je alerter op je werkomgeving en je rol daarin. Daardoor bepaal je beter je koers, maak je (strategische) keuzes en handel je doelbewuster. Denk bijvoorbeeld aan:

  • omgaan met verstoorde (werk)verhoudingen of stress
  • een project of overleg leiden
  • een lastige beslissing nemen
  • het hanteren van onduidelijkheden in rollen en bevoegdheden
  • timemanagement
  • verschillende aspecten van leiding geven.

Employability outside Academia

Promovendi en postdocs die antwoord willen op vragen als: ‘moet ik in de academische wereld blijven, of juist niet’ kunnen terecht op deze driedaagse cursus. Je leert tijdens deze drie dagen wat je belangrijk vindt in een loopbaan, welke werkvelden er zijn en hoe je een eventuele overgang realiseert in werk buiten de academische wereld.

Trainingen Universiteit Leiden

Er zijn ook trainingen te volgen in Leiden die vooral gaan over het verbeteren van je onderzoekskwaliteiten, hoe je beter en effectiever communiceert en hoe je loopbaan gezond blijft. (Kies in het pop-up-scherm voor ‘universiteit’ en vervolgens op ‘opslaan’. Wanneer je een training aanklikt zie je onder het kopje ‘doelgroep’ of medewerkers van de KNAW ook deel mogen nemen aan de training.)

Training Loopbaanvitaliteit

Een driedaagse training voor 50 plus-werknemers die graag plezier willen houden in hun werk en loopbaan. Wie op zoek is naar tips om ook in de toekomst vitaal, vernieuwend en zinvol bezig te blijven op de werkvloer, kan terecht bij deze training.

Training beïnvloedingsvaardigheden

In het dagelijkse werk van veel KNAW-medewerkers speelt beïnvloeden een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij het creëren van draagvlak voor een project, mensen overtuigen van een bepaalde beslissing of het overbrengen van een idee. In deze training werk je aan de manier waarop je anderen mee kunt krijgen, op het juiste moment, op een manier die bij jou past. Je leert je invloed te vergroten, waardoor je je verhaal helder over kunt brengen. Je krijgt vertrouwen en hebt daardoor meer impact. 

Training respectvol en daadkrachtig communiceren

Hoe neem je de mening van anderen mee in je afwegingen zonder voorbij te gaan aan je eigen visie? In deze training leer je je eigen grenzen te herkennen en aan te geven, met respect voor jezelf en de ander, terwijl je tegelijkertijd in contact met de ander blijft. Je leert ruimte voor je eigen plan te houden, terwijl je ook meebeweegt met de ander.

Training Het schrijven van een competitieve Europese subsidieaanvraag

In deze cursus voor medewerkers met ervaring in het schrijven van subsidieaanvragen, ligt de nadruk op het schrijven van subsidieaanvragen in een Europese context. Om succesvol te zijn in EU-programma's, zoals Horizon2020, is meer nodig dan een technisch goed onderbouwd project. In dit trainingsprogramma leren onderzoekers over de sociaal-politieke achtergrond van EU-programma's, de structuur van een voorstel en het aanvraagproces. Ze zullen ervaring opdoen in het identificeren van EU-subsidiemogelijkheden en doelen stellen voor toekomstige onderzoeksprojecten. Zo kunnen zij deze optimaal positioneren en daarmee aan de sociaal-politieke prioriteiten van de Europese Commissie voldoen. 

Lean Six Sigma Yellow Belt training

Lean Six Sigma is een internationale methodiek om processen te verbeteren. Deze opleiding geeft je de kennis en inzichten om optimaal aan Lean-verbeterprojecten te kunnen bijdragen, nu en in de toekomst.
Wanneer je meer wilt leren over procesmanagement kun je je aanmelden voor deze training.

Training Netwerken

Effectieve relaties bouwen en onderhouden: een tweedaagse workshop voor (voormalige) KNAW-medewerkers die het netwerken beter onder de knie willen krijgen. Tijdens de workshop leer je wat je obstakels zijn en hoe je deze pareert, zodat je een goed netwerk opbouwt, onderhoudt en uitbreidt.

Training senior talent

In deze inspirerende training vind je antwoorden op vragen die je hebt omtrent jezelf, je werkzaamheden en je loopbaan. Je krijgt inzicht in wat voor jou écht belangrijk is zodat je op grond hiervan waardevolle en zinvolle beslissingen kunt nemen. Je kunt ideeën overtuigend en inspirerend overdragen aan je organisatie of aan anderen die voor jou van belang zijn.

Training Zicht op jezelf

In deze driedaagse training breng je in kaart wat je ambities, kwaliteiten en competenties zijn en ontdek je zo welke loopbaanrichtingen bij jou passen en hoe je daarvoor een loopbaanplan maakt.

LinkedIn: Het digitale netwerken en solliciteren

Op een ochtend of middag leer je tijdens deze workshop hoe je een profiel aanmaakt op de digitale netwerksite LinkedIn en hoe je dit platform inzet om ook digitaal te netwerken.

Trainingen van ProActief UvA

Ook kunnen KNAW-medewerkers zich via Loopbaancentrum KNAW aanmelden voor trainingen van ProActief UvA waarbij ze allerlei trainingen en workshops aanbieden om je cv te verbeteren, hoe je netwerkt, goede motivatiebrieven schrijft en slim solliciteert. 

Taalcursussen

De KNAW biedt medewerkers ook taalcursussen aan voor loopbaanontwikkeling op de lange termijn.

Lees meer over deze taalcursussen

Aanvragen van financiering

De KNAW en het Lokaal Overleg (de vakbonden van de KNAW) vinden duurzame loopbaanontwikkeling een belangrijk onderwerp voor de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden. Daarom worden trainingen, cursussen en coaching in het kader van je duurzame loopbaanontwikkeling vanuit deze arbeidsvoorwaardengelden gefinancierd. Medewerkers met een aanstelling bij de KNAW kunnen via het elektronische aanvraagformulier bij Loopbaancentrum KNAW een aanvraag doen voor een training/cursus/activiteit die vanuit de arbeidsvoorwaardengelden wordt gefinancierd. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen.