Fryske Akademy (FA)

De Fryske Akademy (FA-KNAW) is een multidisciplinair instituut voor onderzoek met betrekking tot de casus Fryslân (Friesland). Het instituut richt zich in vergelijkend perspectief op de bestudering van veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden.

De Fryske Akademy verricht fundamenteel en vernieuwend (opdracht-)onderzoek met een direct maatschappelijk nut. De Fryske Akademy stelt zich tot doel als een 'Laboratorium Fryslân' te functioneren. Als laboratorium levert zij vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt zij aansprekende onderzoeksinstrumenten, waarmee zij de Friese casus effectief over het regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt.

Een commissie van experts heeft in 2015 het instituut beoordeeld als 'goed'. Sommige onderdelen kregen het predicaat 'zeer goed', zoals het project historisch en geografisch informatiesysteem (HISGIS) en de projecten op het terrein van geschiedenis en enkele projecten op het gebied van taalkunde, zoals het woordenboekenproject. Het evaluatierapport vindt u aan de zijkant van deze pagina.

Directie/management

Bezoekadres

Doelestraat 8
8911 DX Leeuwarden

Postadres

Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
Telefoon: 058 213 1414

fa@fa.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS