Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek

In samenhang met fundamenteel onderzoek doet het instituut ook strategisch biomedisch en genoomonderzoek. Het onderzoek van het Hubrecht Instituut geeft inzicht in onder meer (menselijke) ziekten, zoals kanker.

Een internationale evaluatiecommissie concludeerde in 2015 dat het Hubrecht Instituut de afgelopen jaren nóg beter is geworden dan het bij de evaluatie van zes jaar geleden al was. Het instituut is van het niveau van MIT en het Duitse EMBL en hoort daarmee bij de wereldtop.De commissie is onder de indruk van de kwaliteit van het onderzoek van het instituut en roemt de dynamische academische atmosfeer. Zij spreekt haar steun uit voor de strategie van de instituutsdirecteur voor de komende jaren, waarin samenwerking (zowel binnen het instituut als met groepen daarbuiten) en interdisciplinariteit centraal staan. De commissie acht het van belang dat het instituut een goede balans houdt tussen het fundamentele onderzoek en de eisen die kliniek en maatschappij stellen. Zij doet daarnaast aanbevelingen ten aanzien van onder meer de begeleiding van jonge onderzoekers en technology transfer.De evaluatiedocumenten vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Directie/management

Bezoekadres

Uppsalalaan 8
3584 CT Utrecht

Postadres

Postbus 85164
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 212 1800

secretary@hubrecht.eu

Website
Wetenschapsportal NARCIS