Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING-KNAW) verricht onderzoek in de literatuur- en wetenschapsgeschiedenis. Het instituut ontsluit bronnen, veelal in de vorm van tekstedities, voor verder analytisch en interpretatief onderzoek.

Het Huygens ING houdt zich ook bezig met een voortdurende ontwikkeling van digitale hulpmiddelen voor ontsluiting en analyse van teksten. Permanente vooruitgang in de informatietechnologie speelt een belangrijke rol. 

De mening van internationale experts over Huygens Instituut

Een commissie van internationale experts heeft in 2008 het instituut positief beoordeeld. De commissie sprak onder meer van een veelbelovende vooruitgang in de ontwikkeling van ict. De volgende evaluatie zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden.

Directie/management

Bezoekadres

Pr Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Postadres

Postbus 90754
2509 LT Den Haag
Telefoon: 070 331 5800

info@huygens.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS