Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)

Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) is een geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut gericht op Zuidoost-Azië en de Caraïben. Speciale nadruk ligt op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. Het KITLV werkt daarbij vanuit een interdisciplinair en historisch vergelijkend perspectief.

Op basis van de topcollecties van het KITLV, die zijn ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Leiden, bestuderen de onderzoekers (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de postkoloniale periode. Met empirisch en theoretisch onderzoek dragen ze bij aan bredere debatten over complexe processen van globalisering. Centraal daarbij staan vragen over staatsvorming, geweld en burgerschap, en processen van mobiliteit en identiteitsvorming.

Directie/management

Bezoekadres

Reuvensplaats 2
2311 BE Leiden

Postadres

Postbus 9515
2300 RA Leiden
Telefoon: 071 527 2295

kitlv@kitlv.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS