Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) heeft twee belangrijke taken:

  • Het instituut bevordert hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van de mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen.
  • Het instituut stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. 

De combinatie van beide taken is uniek.

Jaarlijks stelt het NIAS-KNAW onderzoeksfaciliteiten ter beschikking aan zo'n veertig tot vijftig vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland. Naast onderzoekers met een individueel project kent het NIAS multidisciplinaire thematische onderzoeksprogramma's. Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers nemen hieraan deel. Daarnaast biedt het NIAS faciliteiten voor conferenties en workshops. 

De mening van internationale experts over het NIAS

Het NIAS is uniek in Nederland en van grote waarde voor excellente wetenschappers die zich volledig aan hun onderzoek willen wijden. Zo luidt het oordeel van de evaluatiecommissie die het NIAS begin 2008 bezocht. Het NIAS heeft een zeer goede reputatie en kan zich meten met leidende vergelijkbare instituten in Europa en de Verenigde Staten, aldus de commissie. De commissie doet ook een aantal aanbevelingen. Deze zijn verwerkt in het beleidsplan van het NIAS, te zien aan de rechterkant van deze pagina. De volgende evaluatie zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden.

Directie/management

Bezoekadres

Korte Spinhuissteeg 3
1012 CG Amsterdam

Postadres

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
Telefoon: 020 224 6700

info@nias.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS