Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) verricht onderzoek naar bevolkingsvraagstukken. De nadruk ligt op maatschappelijk relevante ontwikkelingen en problemen.

Met dit onderzoek draagt het NIDI bij aan de beschrijving, analyse, verklaring en voorspelling van demografische trends in het verleden, het heden en de toekomst. Kenmerkend voor het onderzoek is de interdisciplinaire aanpak en internationale oriëntatie.

Een evaluatiecommissie heeft in oktober 2013 het NIDI onder de loep genomen. Het NIDI is door deze commissie beoordeeld als 'zeer goed tot excellent'. Het eindrapport van deze Commissie 'Kwaliteit, rol en belang van het NIDI' vindt u aan de zijkant van deze pagina.

Directie/management

Bezoekadres

Lange Houtstraat 19
2511 CV Den Haag

Postadres

Postbus 11650
2502 AR Den Haag
Telefoon: 070 356 5200

info@nidi.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS