NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het NIOD-KNAW doet onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen en genociden in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn. Daarnaast blijft onderzoek naar de Holocaust in Nederland en daarbuiten van groot belang.

Bij het instituut zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, en een grote collectie boeken, artikelen, illegale kranten, pamfletten en foto's. Met een vergelijkende en internationale oriëntering van het onderzoeksbeleid levert het NIOD nieuwe inzichten voor wetenschap en samenleving.

Directie/management

Bezoekadres

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam

Postadres

Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Telefoon: 020 523 3800

info@niod.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS