Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen, op het land en in het water.

De onderzoekers bestuderen hoe levende wezens omgaan met elkaar en met hun omgeving. De natuur in de breedste zin is onderwerp van studie: van het DNA van bacteriën tot de biodiversiteit van ecosystemen. Deze hoogwaardige ecologische kennis kan de maatschappij helpen problemen op het gebied van natuur en milieu te voorkomen of op te lossen en beslissingen te nemen over hoe we de aarde leefbaar houden. 

Eind 2012 beoordeelde de commissie van internationale experts het NIOO-KNAW als excellent, de hoogst mogelijke score. Om de huidige kwaliteit vast te houden deed de commissie een aantal aanbevelingen. Zo adviseert de commissie bijvoorbeeld om een strategisch plan te schrijven om zo beter voorbereid te zijn op de toekomst, en om te zorgen voor meer interactie tussen de PhD’s en postdocs van de verschillende afdelingen van het instituut. De directie van het NIOO neemt deze aanbevelingen ter harte. Het bestuur van de KNAW is zeer verheugd over de positieve evaluatie, die het instituut helpt om de huidige kwaliteit te handhaven. De evaluatiedocumenten vindt u in de rechterkolom op deze pagina.

Directie/management

Bezoekadres

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Postadres

Postbus 50
6700 AB Wageningen
Telefoon: 0317 473 400

communicatie@nioo.knaw.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS