G. Hempel

Titels Prof. dr.
Voorletters G.
Vakgebieden Biologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1989