Y.I. Manin

Titels Prof. dr.
Voorletters Y.I.
Hoofdfunctie Directeur
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Algebraïsche geometrie, getallenleer en wiskundige fysica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Wiskunde
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1990