P.L. Pearson

Titels Prof. dr.
Voorletters P.L.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Humane genetica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1992