P.L. Pearson

Titels Prof. dr.
Voorletters P.L.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Humane genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1992