D.M. Regan

Titels Prof. dr.
Voorletters D.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar York University/University of Toronto
Vakgebieden Biologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1999