Jan de Vries

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1989
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan University of California
History Department
Verenigde Staten
tel.  +1-510-6422813
devries@berkeley.edu