D.B. Zagier

Titels Prof. dr.
Voorletters D.B.
Hoofdfunctie Directeur Max-Planck-Institut für Mathematik
Leeropdracht Zuivere wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1997