J.H. Seelig

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universität Basel
Vakgebieden Biologie
Leeropdracht Structuurbiologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2003
Verbonden aan Universität Basel
Biozentrum
Klingelbergstrasse 50 - 70
CH-4056 BASEL
Zwitserland
tel.  +41-61-2672190
joachim.seelig@unibas.ch