Geoffrey Parker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar Ohio State University
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht Nederlandse opstand in de 16e eeuw/vroegmoderne oorlogsvoering
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2005
Verbonden aan Ohio State University
167 Dulles Hall, Department of History
230 West 17th Avenue
OH 43210 Columbus
Verenigde Staten
tel.  +1 614 292 6721