J.F. Stoddart

Titels Prof. dr.
Voorletters J.F.
Hoofdfunctie Fred Kavli Chair in NanoSystems Sciences/director of the California NanoSystems
Vakgebieden Scheikunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2006
Verbonden aan University of California
Department of Chemistry and Biochemistry
Hildhard Avenue 405
CA 90095-1569 LOS ANGELES
Verenigde Staten
tel.  +1-310-2067078