Egbert Haverkamp Begemann

Titels Prof. dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar New York University
Vakgebieden Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Leeropdracht Kunstgeschiedenis der Nederlanden, vnl. 16e en 17e eeuw
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1978
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan State University of New York
Institute of Fine Arts
East 78th Street 1
NY 10021 NEW YORK
Verenigde Staten
tel.  +1-212-9925838
eh1@nyu.edu