J.H. Meter

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar Universita degli Studi di Roma La Sapienza
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1986
Correspondent van Domein Geesteswetenschappen