Maria Heijne

Titels Drs.
Voorletters M.A.M.
Hoofdfunctie Directeur Bibliotheek UvA en HvA
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Directie en Staf UB
Singel 425
1012 WP Amsterdam
tel.  020 525 2307
Persoonlijke website