Hugo van der Velden

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Rijksmuseum leerstoel Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Turfdraagsterpad 15
1012 XT Amsterdam
h.t.vandervelden@uva.nl