Hanno Brand

Titels Prof. dr.
Voorletters A.J.
Hoofdfunctie Directeur-bestuurder Fryske Akademy / bijzonder hoogleraar RUG
Leeropdracht Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800)
Verbonden aan Fryske Akademy
Postbus 54
8900 AB Leeuwarden
tel.  058 234 3040
hbrand@fryske-akademy.nl
Onderzoek/publicaties