Vinod Subramaniam

Titels Prof. dr.
Voorletters V.
Hoofdfunctie Rector Magnificus VU
Lid van Klankbordgroep academisch geschoolde leraren
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 5320