Hans Bennis

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.
Hoofdfunctie Directeur Meertens Instituut-KNAW/hoogleraar UvA
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Taalkunde
Lid van Directeurenraad
Lid van Stuurgroep kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen
Directeur van Meertens Instituut. Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur
Verbonden aan Meertens Instituut
Postbus 10855
1001 EW Amsterdam
tel.  020 462 8523
hans.bennis@meertens.knaw.nl
Onderzoek/publicaties