R.B. Halbertsma

Titels Dr.
Voorletters R.B.
Hoofdfunctie Conservator Klassieke Afdeling Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
Vakgebieden Archeologie
Leeropdracht Klassieke archeologie
Onderzoek/publicaties