S.H. White

Titels Prof. dr.
Voorletters S.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Structurele geologie en tektoniek
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen
Postbus 80021
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 5110