W.F.J. de Jonge

Voorletters W.F.J.
Hoofdfunctie Hoofd beheer NIDI
Verbonden aan Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituu
Postbus 11650
2502 AR 'S-GRAVENHAGE
tel.  070-3565219
jonge@nidi.nl