Annemarie Kets-Vree

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Adjunct-directeur Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis KNAW
Leeropdracht Editiewetenschap
Verbonden aan Huygens ING
Postbus 90754
2509 LT Den Haag
tel.  070 331 5800
annemarie.kets@huygens.knaw.nl
Onderzoek/publicaties