Rita DeCoursey

Voorletters R.
Verbonden aan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenku
Postbus 9515
2300 RA LEIDEN
tel.  071-5272641
decoursey@kitlv.nl