Jacob Fokkema

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Technische Natuurwetenschappen, Kamer F 268, Gebouw 22
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 1208
J.T.Fokkema@tudelft.nl