Harry Ganzeboom

Titels Prof. dr.
Voorletters H.B.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
  Communicatiewetenschap
  Sociologie
  Onderwijskunde
Leeropdracht Sociologie en Methoden & Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Methoden en Technieken
De Boelelaan 1081
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 8634
hbg.ganzeboom@fsw.vu.nl
Onderzoek/publicaties